93 573 75 28
                                                   93 573 75 28

MICROGIMNÀSTICA

La salut pot definir-se com la situació d'estat físic, mental i social de la persona. L'alteració de l'equilibri entre aquests tres components desencadena l'aparició d'alteracions corporals com cefalees, mala circulació, estrenyiment, fibromiàlgia, mal d'esquena, ciàtica, mals articulars o qualsevol altre tipus de disfunció de l'aparell motriu. L'origen de la majoria de les malalties radiquen en el excés de la  rigidesa de la musculatura de l'esquena, anomenada Cadena Muscular Posterior. Es tracta d'un conjunt de les diverses capes musculars que es troben a la part posterior del cos, des de el cap fins els peus, que treballa de manera conjunta en forma de xarxa o cadena solidaria com a una unitat. Els seus músculs, numerosos i molt potents, estan en activitat constant tant en vigília com en el son.

 

La causa de la rigidesa a la Cadena Muscular Posterior moltes vegades és determinada pels mals hàbits posturals i per l'ús inadequat del cos.

 

EL Sistema de Anàlisis Restaurador Corporal (A.R.C) ha sigut concebut per corregir aquests tipus de disfuncions, per trobar la plena harmonia, i s'ha convertit en un mètode pioner dins de les teràpies de correcció corporal.

 

 

¿Què és la Microgimnàstica? 

 

La Microgimnàstica és un mètode terapèutic englobat al Sistema A.R.C. que, generalment, es practica en grup.

 

 

Amb la Microgimnàstica se experimenta amb el cos de una forma conscient. Mitjançant postures molt estudiades, en las què es realitzen "micromoviments" senzills i es dirigeix l'atenció cap a l'interior, amb una respiració adequada, la persona practicant de Microgimnàstica investiga el funcionament de l'aparell locomotor. La pràctica d'aquesta teràpia proporciona la flexibilitat i el to adequats a les diferents estructures musculars i articulars, disminuint les tensions i restablint la vitalitat de l'organisme. 

 

 

La Microgimnàstica ens ofereix la possibilitat de revisar els hàbits posturals i de moviment que realitzem diàriament, i aprendre a rebutjar els que son perjudicials per substituir-los per altres que ajuden al nostre benestar.

 

 

 

¿Quina és la finalitat de la Microgimnàstica?

  

La finalitat és tornar al cos l'harmonia original per sentir-se còmode i saludable en el viure de cada dia, mitjançant el coneixement del propi cos.

 

 

Troba't B

 

C/Jacint Verdaguer 12
08150 Parets Del Vallès

 

Tel. 93 573 75 28

       603 26 26 51

 

E-mail: trobatb@gmail.com